Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā

 

Izdarīt Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 14.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

“11.pants. Kārtība, kādā notiek specializēto atašeju iecelšana amatā un atcelšana no tā, kā arī atbilstīgā diplomātiskā ranga piešķiršana

(1) Specializētais atašejs ir diplomātiskajā misijā speciāli pilnvarota amatpersona, kas veic noteiktas diplomātiskas funkcijas atbilstoši attiecīgās nozares ministrijas darbības jomai.

(2) Specializētos atašejus (militāros, jūras lietu, aviācijas, tieslietu, iekšlietu, ekonomikas, lauksaimniecības, tirdzniecības, kultūras un citus) amatā ieceļ un no tā atceļ attiecīgās nozares ministrija pēc rakstveida saskaņošanas ar Ārlietu ministriju. Diplomātisko rangu viņiem piešķir ārlietu ministrs pēc attiecīgās nozares ministrijas priekšlikuma.

(3) Militāro atašeju amatiem atbilstīgie rangi, kuri iedalāmi pakāpēs saskaņā ar šā likuma 9.pantu, ir šādi:

Amats

Rangs

III pakāpe

1.ranga militārais atašejs

Padomnieks

IV pakāpe

2.ranga militārais atašejs

Pirmais sekretārs

V pakāpe

3.ranga militārais atašejs

Otrais sekretārs

VI pakāpe

Militārā atašeja palīgs

Trešais sekretārs

(4) Nozaru ministriju specializēto atašeju amatiem atbilstīgie rangi, kuri iedalāmi pakāpēs saskaņā ar šā likuma 9.pantu, ir padomnieks, pirmais sekretārs un otrais sekretārs, bet specializētā atašeja palīga amatam atbilstīgais rangs ir trešais sekretārs.”

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 25.maijā.

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada jūnijā