Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

 

Grozījums likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem”

 

Izdarīt likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1998, 4.nr.; 1999, 22.nr.) šādu grozījumu:

Aizstāt 5.pantā vārdus “rajonu lauksaimniecības departamenti ir tiesīgi” ar vārdiem “Lauku atbalsta dienests ir tiesīgs”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 10.februārī.

 

 

 

Valsts prezidentes vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

 

Rīgā 2000.gada 25.februārī