Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījums Latvijas Sodu

izpildes kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādu grozījumu:

Aizstāt 46.1 panta pirmajā daļā vārdus “Tieslietu ministrijas Sabiedrisko un reliģisko lietu departamenta Reliģijas lietu nodaļu” ar vārdiem “Reliģisko lietu pārvaldi”.

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 19.oktobrī.

 

 

Valsts prezidentes vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

 

Rīgā 2000.gada 27.oktobrī