Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

Grozījumi likumā “Par īpašumu atdošanu
reliģiskajām organizācijām”

 

 

Izdarīt likumā “Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. 6.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Tieslietu ministrijas Reliģijas lietu nodaļas” ar vārdiem “Reliģisko lietu pārvaldes”;

aizstāt trešajā daļā vārdus “Reliģijas lietu nodaļas” ar vārdiem “Reliģisko lietu pārvaldes”.

2. Aizstāt 15.pantā vārdus “Reliģijas lietu departamenta” ar vārdiem “Reliģisko lietu pārvaldes”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 19.oktobrī.

 

 

 

Valsts prezidentes vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

 

Rīgā 2000.gada 27.oktobrī