Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

Grozījums likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”

 

Izdarīt likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Bīstamo iekārtu sarakstu un prasības, kas jāievēro, organizējot un veicot darbus ar bīstamajām iekārtām, kā arī bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.”

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.7 “Grozījums likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 3.nr.).

 

Likums Saeim? pie?emts 2000.gada 16.mart?.

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada aprīlī