Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījums likumā “Par valsts noslēpumu”

 

Izdarīt likumā “Par valsts noslēpumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 1., 14.nr.; 1999, 8.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 9.panta trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) kura saukta pie kriminālatbildības un bijusi notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kā arī par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, izņemot gadījumu, ja persona reabilitēta;”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 15.jūnijā.

 

 

 

Valsts prezidentes vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

 

Rīgā 2000.gada 30.jūnijā