Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

Grozījumi likumā “Par vērtspapīriem”

 

Izdarīt likumā “Par vērtspapīriem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 14., 23.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 18.nr., 2000, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta 21., 25., 26. un 32.punktā, 5.panta trešajā daļā, 6.panta pirmajā daļā, piektās daļas 1.punktā un sestajā daļā vārdus “Vērtspapīru tirgus komisija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija” (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Vērtspapīru publiskās apgrozības uzraudzību veic Finansu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk — Komisija). Komisija ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde, kuras izveidošanas un darbības kārtību nosaka Finansu un kapitāla tirgus komisijas likums.”

3. Aizstāt 10.panta otrajā daļā vārdus “likumu “Par Vērtspapīru tirgus komisiju”” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumu”.

4. Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdus “Latvijas Bankas” ar vārdu “Komisijas”.

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 1.jūnijā.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada jūnijā