Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par uzņēmējdarbību”

 

Izdarīt likumā “Par uzņēmējdarbību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 18./19., 20./21., 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 10.nr.) šādus grozījumus:

32.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) ar kredītiestāžu darbību un darījumiem ar ārvalstu valūtu saistītie ierobežojumi, ko nosaka Latvijas Banka un Finansu un kapitāla tirgus komisija.”;

papildināt otro daļu pēc vārdiem “Latvijas Banka” ar vārdiem “vai Finansu un kapitāla tirgus komisija”.

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 1.jūnijā.

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada jūnijā