Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Par pasākumu cūkgaļas iekšējā

tirgus aizsardzībai

1.pants. Šā likuma mērķis ir aizsargāt cūkgaļas iekšējo tirgu.

2.pants. (1) Cūkgaļas iekšējā tirgus aizsardzībai saskaņā ar likumu “Par iekšējā tirgus aizsardzību” precēm, kas atbilst Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas kodam 0203 — svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa, kā aizsardzības pasākums tiek noteikta mainīga muitas nodokļa likme, kas balstīta uz minimālo cenu 1,05 lati par vienu preces kilogramu.

(2) Mainīgā muitas nodokļa likme ir vienāda ar starpību starp deklarēto preces muitas vērtību un minimālo cenu. Muitas nodokli aprēķina pēc šādas formulas: deklarētā preces muitas vērtība x muitas nodokļa likme + (minimālā cena — deklarētā preces muitas vērtība).

(3) Ja deklarēta augstāka muitas vērtība par šajā likumā noteikto minimālo cenu, muitas nodokli aprēķina no deklarētās vērtības.

Pārejas noteikums

Ministru kabinets līdz 2000.gada 1.septembrim iesniedz Saeimai likumprojektu par kārtību, kādā atbilstoši likumam “Par iekšējā tirgus aizsardzību”, sākot ar 2000.gada 18.decembri, tiek liberalizēts iekšējā tirgus aizsardzības pasākums.

Likums stājas spēkā 1999.gada 18.decembrī un ir spēkā līdz 2001.gada 17.decembrim.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 9.decembrī.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada decembrī