Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

Grozījumi likumā “Par muitas

nodokli (tarifiem)”

 

Izdarīt likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21.nr.; 1995, 21., 23., 24.nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 3., 9.nr.; 1999, 4., 12.nr.) šādus grozījumus:

39.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem “pārtikas produktus” ar vārdiem “ne vairāk par trim vienībām”;

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Pārtikas produktu mērvienības (vienības) nosakāmas saskaņā ar Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu un Latvijas kombinēto nomenklatūru.”

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 9.decembrī.

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada decembrī