Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

 

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 4.panta otrās daļas 1.punktā skaitli un vārdus “39.panta pirmās daļas”.

2. Izslēgt 35.panta pirmajā daļā vārdus “vienotus braukšanas tarifus pārvadātājiem, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas (licences)”.

3. 39.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “satiksmes ministrs” ar vārdiem “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””;

aizstāt otrajā daļā vārdus “attiecīgi pilsētas dome vai rajona padome” ar vārdiem “attiecīgās pašvaldības regulators saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””;

aizstāt piektajā daļā vārdus “republikas pilsētas dome vai rajona padome” ar vārdiem “pašvaldības regulators saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””.

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.septembrī.

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 23.novembrī.

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada decembrī