Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Par nekustamā īpašuma tiesību atjaunošanu
Līvu (lībiešu) savienībai — “Līvõd
Īt”

 

1.pants. Ar šo likumu Līvu (lībiešu) savienībai — “Līvõd Īt” tiek atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu — Talsu rajona Kolkas pagasta “Tautas namu” (līdz 1940.gadam adrese: Ventspils apriņķis, Dundagas pagasts, Mazirbes ciems), kas sastāv no vienas ēkas un zemes 2,15 hektāru platībā, uz kuru 1940.gadā īpašuma tiesības bija nostiprinātas Līvu Savienībai.

2.pants. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Kolkas pagasta padome nodod šā likuma 1.pantā minēto nekustamo īpašumu Līvu (lībiešu) savienībai — “Līvõd Īt” ar nodošanas-pieņemšanas aktu. Šis akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā un Līvu (lībiešu) savienības — “Līvõd Īt” īpašuma tiesību nostiprināšanai.

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 16.decembrī.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada decembrī