Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

Grozījumi Zemesgrāmatu likumā

 

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 107.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Kancelejas nodeva par informācijas saņemšanu no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas ieskaitāma valsts pamatbudžetā.”

2. Papildināt 115.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas darbību finansē no valsts pamatbudžeta.”

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 11.novembrī.

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada novembrī