Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

 

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

1. Aizstāt 120.panta pirmajā daļā vārdu “pakļautībā” ar vārdu “pārraudzībā”.

2. Papildināt kodeksu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ministru kabinets nodrošina, lai:

1) līdz 2002.gada 1.aprīlim tiek izveidots un darbu uzsāk probācijas dienests Tieslietu ministrijas pārraudzībā, kas nodrošina palīdzības sniegšanu personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm;

2) līdz 2003.gada 31.martam tiek izveidoti un darbu uzsāk attiecīgi dienesti Valsts policijas iestādēs, kas nodrošina soda veida — aresta — izpildi.”

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 11.novembrī.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada novembrī