Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību”

 

Izdarīt likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 7.nr.) šādus grozījumus:

Pārejas noteikumos:

aizstāt 1.punktā skaitļus un vārdus “2000.gada 31.martam” ar skaitļiem un vārdiem “2003.gada 31.martam”;

aizstāt 2.punktā skaitli un vārdu “2000.gadam” ar skaitli un vārdu “2001.gadam”;

papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Ministru kabinets nosaka nelegālā apritē esošo narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iedalījumu apmērus, sākot ar kuriem persona ir saucama pie kriminālatbildības.”

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 11.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada novembrī