Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem”

 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1999, 5.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“1. Atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus izlieto:”.

2. Papildināt 3.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) valsts parāda atmaksai un pārfinansēšanai.”

3. Papildināt 4.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“4. Ja līdzekļi novirzīti šā likuma 3.panta pirmās daļas 8.punktā minētajam mērķim, Ekonomikas ministrija Valsts īpašuma privatizācijas fondā saņemtos līdzekļus pārskaita Finansu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē.”

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 25.novembrī.

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada decembrī