Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā “Par pašvaldību
finansu izlīdzināšanu”

 

Izdarīt likumā “Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 6.panta pirmajā daļā vārdus “Centrālās statistikas pārvaldes” ar vārdiem “Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes”.

2. Aizstāt 15.panta otrajā daļā vārdus “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktas institūcijas, kura pārrauga pašvaldību darbu”.

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Grozījums likuma 6.panta pirmajā daļā attiecībā uz Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apstiprināto datu izmantošanu izlīdzināšanas aprēķinam piemērojams, sākot ar 2000.gada 1.janvāri.”

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 7.oktobrī.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada oktobrī