Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

 

Grozījums likumā “Par akciju sabiedrībām”

 

Izdarīt likumā “Par akciju sabiedrībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1995, 3., 20.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 7.nr.) šādu grozījumu:

Papildināt 41.1 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“5. Šā panta ceturtās daļas noteikumi neattiecas uz kredītiestāžu sanāciju.”

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 2.septembrī.

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada septembrī