Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījums likumā “Par cukuru”

 

Izdarīt likumā “Par cukuru” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1995, 20.nr.; 1996, 24.nr.) šādu grozījumu:

Papildināt likumu ar 13.1pantu šādā redakcijā:

“13.1pants

Tirgus intervences pasākumus cukura ražošanas nozarē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic Zemkopības ministrijas pārziņā esoša valsts bezpeļņas akciju sabiedrība “Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra”.”

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 2.septembrī.

 

 

 

Valsts prezidentes vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

 

Rīgā 1999.gada 10.septembrī