Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

Grozījums likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem”

 

Izdarīt likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1998, 4.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 2.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Noslēgtajos līgumos paredzamais samaksas termiņš nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi no produkcijas piegādes dienas. Šis samaksas termiņš neattiecas uz graudu piegādes līgumiem.”

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.286 “Grozījums likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 18.nr.).

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 14.oktobrī.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada novembrī