Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums likumā “Par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsoņu ieceļošanas kārtību Latvijas Republikā”

 

 

Izdarīt likumā “Par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsoņu ieceļošanas kārtību Latvijas Republikā” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 5./6.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsoņiem ir tiesības ieceļot un uzturēties bez vīzas Latvijas Republikas teritorijā ne ilgāk kā 90 dienas kalendārā pusgada laikā.”

Pārejas noteikums

Ar šā līguma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.282 “Grozījums likumā “Par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsoņu ieceļošanas kārtību Latvijas Republikā”” (“Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 18.nr.).

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 30.septembrī.

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada oktobrī

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada oktobrī