Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

 

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 21.pantu.

2. Izteikt 62.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) No valsts budžeta mērķdotācijām sedz pedagogu un tiem attiecībā uz darba samaksu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pielīdzināto ar pedagoģisko procesu saistīto speciālistu darba samaksas izdevumus pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, izņemot pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes.”

3. Izslēgt pārejas noteikumu 4.punktu.

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 5.augustā.

 

 

 

Valsts prezidenta vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 1999.gada 12.augustā