Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem”

Izdarīt likumā “Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 7.panta pirmajā daļā:

aizstāt 2.punkta “a” apakšpunktā skaitli “4,5” ar skaitli “5,1”;

aizstāt 2.punkta “b” apakšpunktā skaitli “5,5” ar skaitli “6,1”;

aizstāt 3.punktā skaitli “5,5” ar skaitli “6,1”.

2. Papildināt 15.panta 1.punktu ar šādu tekstu:

“vai arī citai ar Valsts ieņēmumu dienestu saskaņotai pazīmei, kas ievērojami atšķir šo eksportam paredzēto tabakas izstrādājumu iesaiņojumu (kārbiņu) no tabakas izstrādājumu iesaiņojuma (kārbiņas) iekšējam tirgum”.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 5.augustā.

 

 

 

Valsts prezidenta vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 1999.gada 12.augustā