Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Par Asociācijas Padomes lēmumu par Latvijas līdzdalības noteikumiem un nosacījumiem Eiropas Kopienas pētniecības, tehnoloģiskās attīstības un rezultātu demonstrēšanas programmās [182/1999/EC (1998—2002)] un pētniecības un apmācības pasākumu programmās [1999/64/Euratom (1998—2002)]

 

 

1.pants. Asociācijas Padomes lēmums par Latvijas līdzdalības noteikumiem un nosacījumiem Eiropas Kopienas pētniecības, tehnoloģiskās attīstības un rezultātu demonstrēšanas programmās [182/1999/EC (1998—2002)] un pētniecības un apmācības pasākumu programmās [1999/64/Euratom (1998—2002)] (turpmāk — Lēmums) un tā I, II, III, IV pielikums (turpmāk — Pielikumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Lēmums un Pielikumi latviešu un angļu valodā.

3.pants. Lēmums un Pielikumi stājas spēkā Lēmuma 3.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 16.jūlijā.

 

 

 

Valsts prezidenta vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 1999.gada 29.jūlijā