Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu

 

 

1.pants. 1999.gada 10.jūnijā Budapeštā parakstītais Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līgums
(turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 38.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 23.septembrī.

 

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada oktobrī

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada septembrī