Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai”

 

Izdarīt likumā “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8./9.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1999, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) kuras sodītas par nozieguma izdarīšanu (tas ir, mazāk smaga, smaga un sevišķi smaga) vai divas un vairāk reizes — par kriminālpārkāpumu izdarīšanu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, bet personām, kuras vienreiz sodītas par kriminālpārkāpuma izdarīšanu, — trīs gadus no tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīža;”.

2. 12.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centrs” ar vārdiem “Valsts policijas ekspertīžu centrs”;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrija” ar vārdiem “Valsts policijas ekspertīžu centrs”.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 16.jūnijā.

 

 

 

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada jūnijā