Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

Grozījums likumā “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās”

 

Izdarīt likumā “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.) šādu grozījumu:

Papildināt 8.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Iesniegumi un sūdzības, kas saistīti ar bērna tiesību aizsardzību, izskatāmi nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju dienu laikā.”

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 4.novembrī.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada novembrī