Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Par pagaidu pasākumiem cūkgaļas

iekšējā tirgus aizsardzībai

1.pants. Šā likuma mērķis ir aizsargāt cūkgaļas iekšējo tirgu.

2.pants. Cūkgaļas iekšējā tirgus aizsardzībai saskaņā ar likumu “Par iekšējā tirgus aizsardzību” kā pagaidu pasākums tiek noteikta papildu muitas nodokļa (tarifa) likme 70 procentu, bet ne mazāk kā Ls 0,34 par vienu kilogramu šādām precēm atbilstoši Latvijas preču kombinētās nomenklatūras kodam:

1) 0203 — svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa;

2) cūkgaļas izstrādājumi atbilstoši cūkgaļas īpatsvaram galaproduktā:

a) 1601 — desas un līdzīgi produkti no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu pamata,

b) 1602 — pārējie gatavie izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm.

Pārejas noteikums

Iekšējā tirgus aizsardzības pasākumi attiecībā uz cūkgaļas izstrādājumiem (kods 1601; kods 1602) stājas spēkā pēc Valsts iekšējā tirgus aizsardzības komisijas lēmuma par pagaidu pasākumu nepieciešamību.

Likums stājas spēkā 1999.gada 1.jūnijā un ir spēkā līdz 1999.gada 17.decembrim.

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 27.maijā.

 

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada maijā