Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Par 1990.gada 26.jūnija Stambulas konvenciju par pagaidu ievešanu

1.pants. 1990.gada 26.jūnija Stambulas konvencija par pagaidu ievešanu (turpmāk — Konvencija) un tās A, B, C, D un E pielikums (turpmāk — Pielikumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera tiek apstiprināta par galvojošo organizāciju saskaņā ar Konvencijas A pielikuma 1.panta “f” apakšpunktu un par izdodošo organizāciju saskaņā ar A pielikuma 1.panta “g” apakšpunktu. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir atbildīga par Konvencijas A pielikuma 1.panta “b” un “c” apakšpunktā minēto pagaidu ieviešanas dokumentu izdošanu un A pielikuma 8.pantā paredzēto saistību izpildi.

3.pants. Līdz Konvencijas spēkā stāšanās brīdim Valsts ieņēmumu dienests izstrādā un pieņem iekšējos administratīvos aktus, kas nodrošina Konvencijas darbību.

4.pants. Līdz Konvencijas spēkā stāšanās brīdim Valsts ieņēmumu dienests noslēdz līgumu ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru par informācijas apmaiņu un kārtību, kādā veicami norēķini par Latvijā ievestām precēm saskaņā ar ATA karneti un CPD karneti, kā arī par Konvencijas nosacījumu neizpildīšanu.

5.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija un Pielikumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

6.pants. Konvencija un Pielikumi stājas spēkā Konvencijas 26.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 20.maijā.

 

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada jūnijā