Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām

 

1.pants. Par nopelniem Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā tiem bijušajiem Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātiem, kuri balsoja “par” 1990.gada 4.maija deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” vai 1991.gada 21.augusta konstitucionālo likumu “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”, piešķirams šajā likumā noteiktais tiesiskais stāvoklis un speciāla valsts pensija.

2.pants. Šā likuma 1.pantā minētajiem deputātiem ir tiesības apmeklēt Saeimas ēkas, Saeimas Prezidija noteiktajā kārtībā būt klāt Saeimas sēdēs, kā arī piedalīties Saeimas rīkotajos pasākumos.

3.pants. Šā likuma 1.pantā minētajiem deputātiem piešķirama īpaša apliecība, kas apliecina viņu tiesisko stāvokli un nopelnus Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā, kā arī īpaša krūšu nozīme.

4.pants. Šā likuma 1.pantā minētajiem deputātiem ierādāmas un iekārtojamas telpas vienā no Saeimas ēkām.

5.pants. (1) Šā likuma 1.pantā minētajiem deputātiem, sasniedzot vecumu, kādu valsts vecuma pensijas piešķiršanai nosaka likums “Par valsts pensijām”, ir tiesības saņemt speciālu valsts pensiju 80 procentu apmērā no Saeimas deputāta mēnešalgas.

(2) Speciālo valsts pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kuri piešķirti saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma apropriāciju.

6.pants. (1) Speciālo valsts pensiju nevar saņemt vienlaicīgi ar valsts vecuma, invaliditātes vai izdienas pensiju.

(2) Speciālās valsts pensijas izmaksa tiek pārtraukta Saeimas deputāta, Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, valsts ministra vai parlamentārā sekretāra amatu pildīšanas laikā.

7.pants. (1) Saeimas Prezidijs apstiprina šā likuma 1.pantā minēto deputātu īpašās apliecības paraugu, īpašās krūšu nozīmes aprakstu, kā arī nosaka kārtību, kādā tiek realizētas šā likuma 2., 3. un 4.pantā minētās tiesības.

(2) Izdevumi, kas nepieciešami šā likuma 2., 3. un 4.pantā minēto tiesību realizācijai, finansējami no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kuri piešķirti Saeimai saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma apropriāciju.

8.pants. Speciālās valsts pensijas piešķiršanas, izmaksas un pārrēķināšanas kārtību atbilstoši Saeimas deputātu mēnešalgas izmaiņām nosaka Ministru kabinets.

Pārejas noteikumi

1. Izdevumi, kas nepieciešami šā likuma izpildei un speciālo valsts pensiju izmaksai 1999.gadā, finansējami no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kuri iekļauti Finansu ministrijas budžetā neparedzētiem gadījumiem.

2. Ministru kabinets līdz 2000.gada 4.maijam organizē Latvijas Republikas Augstākās padomes sēžu stenogrammu oficiālo tekstu izdošanu valsts valodā.

 

Likums stājas spēkā 1999.gada 4.maijā.

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 29.aprīlī.

 

 

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada maijā