Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par 1985.gada 15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu”

 

Izdarīt likumā “Par 1985.gada 15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Saskaņā ar Hartas 1. un 12.pantu Latvijas Republika apņemas uzskatīt par tai saistošiem šādus Hartas pirmās daļas pantus un punktus:

2.pantu;

3.pantu;

4.pantu;

5.pantu;

6.pantu;

7.pantu;

8.pantu;

9.panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktu;

10.pantu;

11.pantu.”

2. Papildināt 5.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Saistības, kas izriet no Hartas 6.panta 2.punkta, 7.panta 2.punkta un 9.panta 4.punkta, stājas spēkā Hartas 12.panta 3.punktā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.”

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 22.aprīlī.

 

 

Valsts prezidenta vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 1999.gada 11.maijā