Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par Aizsardzības spēkiem”

 

Izdarīt likumā “Par Aizsardzības spēkiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 6., 20.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.1 pantā:

izteikt otrās daļas “e” apakšpunktu šādā redakcijā:

“e) veikt izziņu lietās par noziedzīgiem nodarījumiem militārajā dienestā un noziedzīgiem nodarījumiem, kuri izdarīti militārajos objektos, speciāli aizsargātās militāro formējumu telpās un teritorijās vai kurus izdarījušas militārpersonas un militārajos formējumos vai objektos strādājošās civilpersonas saistībā ar savu dienesta stāvokli vai dienesta pienākumu izpildi, kā arī noziedzīgiem nodarījumiem, kurus izdarījuši uz militārajām apmācībām iesauktie rezerves karavīri (rezervisti) un ārrindas dienesta zemessargi saistībā ar savu dienesta stāvokli vai dienesta pienākumu izpildi;”;

aizstāt otrās daļas “f” apakšpunktā vārdu “nozieguma” ar vārdiem “noziedzīga nodarījuma”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Militāro policiju var iesaistīt svarīgu militāro objektu un amatpersonu aizsardzības (apsardzes) nodrošināšanā. Šādu objektu un amatpersonu sarakstu un to aizsardzības (apsardzes) kārtību nosaka aizsardzības ministrs.”

2. 4.3 panta trešajā daļā:

aizstāt “a” apakšpunktā vārdu “rezervistus” ar vārdiem “rezerves karavīrus (rezervistus)” un vārdu “noziegumu” — ar vārdiem “noziedzīgu nodarījumu”;

aizstāt “g” apakšpunktā vārdu “nozieguma” ar vārdiem “noziedzīga nodarījuma”.

3. Aizstāt 4.5 panta trešās daļas “c” apakšpunktā vārdu “nozieguma” ar vārdiem “noziedzīga nodarījuma”.

 

4. Izteikt 15.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Aizsardzības spēkos nevar iestāties personas, kuras sodītas par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.”

5. Izteikt 16.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Tiem virsniekiem, kuri sasnieguši šā panta trešajā daļā noteikto maksimālo vecumu, aizsardzības ministrs var noteikt tā pagarinājumu attiecībā uz aktīvo dienestu un rezervi. Aktīvā dienesta virsniekiem, kuri saskaņā ar ieņemamo amatu nodarbojas ar pedagoģisko, zinātnisko vai sporta audzināšanas darbu, šādu pagarinājumu var noteikt līdz 10 gadiem, rezerves un citiem aktīvā dienesta virsniekiem — līdz pieciem gadiem.”

6. 35.pantā:

izteikt pirmās daļas “g” apakšpunktu šādā redakcijā:

“g) sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu.”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tiesa piespriedusi karavīram sodu, kas ir vieglāks par brīvības atņemšanu, aizsardzības ministrs, ja nepieciešams, ir tiesīgs atļaut viņam turpināt dienestu.”

7. 50.pantā:

izslēgt pirmās daļas “f” apakšpunktu;

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Atvaļinot karavīru no aktīvā dienesta disciplīnas pārkāpumu dēļ vai sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu, viņam izmaksā tikai atalgojumu līdz atvaļināšanas dienai.”;

uzskatīt līdzšinējo otro un trešo daļu attiecīgi par trešo un ceturto daļu.

8. Aizstāt 51.pantā vārdus “Latvijas Republikas likums “Par karavīru izdienas pensijām”” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Militārpersonu izdienas pensiju likums” (attiecīgā locījumā).

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 3.jūnijā.

 

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada jūnijā