Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likumā

Izdarīt Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.) šādu grozījumu:

izteikt 1.panta 7.punktu šādā redakcijā:

"7) izdevējs — persona, kura saskaņā ar reģistrācijas apliecību, statūtiem vai nolikumu veic izdevējdarbību, izdod pašas vai citu sagatavotus poligrāfiskos vai elektroniskos izdevumus un to izdošanai ir saņēmusi Starptautiskā standarta grāmatu numerācijas — ISBN, Starptautiskā standarta nošu numerācijas — ISMN vai Starptautiskā standarta seriālizdevumu numerācijas — ISSN Latvijas Republikas aģentūru koda numurus;".

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 11.martā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada 25.martā