Saeima ir pieņēmusi un Valsts

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"

Izdarīt likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.; 1998, 6.nr.) šādu grozījumu:

Aizstāt 7.panta pirmās daļas 2.punktā vārdu "ierakstīta" ar vārdu "ierakstāma".

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 4.februārī.

 

 

Valsts prezidenta vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 1999.gada 18.februārī