Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Naftas produktu (degvielas) aprites kārtību nosaka Ministru kabinets."

2. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) degvielelļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilogramiem — 2 latus."

3. Papildināt 8.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un citām juridiskajām personām, kas izmanto šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā minētos naftas produktus par kurināmo, samaksāto nodokli atmaksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

4. Aizstāt 14.panta pirmajā daļā vārdus "no šā panta trešajā daļā" ar vārdiem "no šā panta trešajā un piektajā daļā".

5. Papildināt 14.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Nodokļa ieņēmumus no šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā minētajiem naftas produktiem ieskaita valsts pamatbudžetā."

6. Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

1. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 1. — 6.punktā noteiktās likmes stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.";

izteikt 2.punkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:

"Līdz šā likuma 6.panta pirmās daļas 1. — 6.punktā noteikto likmju spēkā stāšanās dienai naftas produktus ar akcīzes nodokli apliek pēc šādām likmēm:".

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 11.februārī.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

 

 

Rīgā 1999.gada 2.martā