Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par uzņēmējdarbību”

 

Izdarīt likumā “Par uzņēmējdarbību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 18./19., 20./21., 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 5.panta trešo daļu.

2. 8.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“8.pants. Filiāles, pārstāvniecības un koncerni”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Uzņēmēji un uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) var veidot koncernus Koncernu likumā noteiktajā kārtībā. Koncerns nav juridiskā persona.”

3. Papildināt 9.panta pirmo daļu pēc vārdiem “vai arī līgums” ar vārdiem “kā arī citi likumi”.

4. Papildināt 30.panta otro daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā jāreģistrē arī koncerna līgumi saskaņā ar Koncernu likumu.”

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Statūtsabiedrību uzņēmumi jāpārveido par patstāvīgām statūtsabiedrībām vai jāpievieno statūtsabiedrībai līdz 2000.gada 30.decembrim.”

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 6.aprīlī.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada aprīlī