Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par paju sabiedrībām”

 

Izdarīt likumā “Par paju sabiedrībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 23./24.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Ja paju sabiedrība ir koncerna valdošais uzņēmums vai atkarīgā sabiedrība, tās darbību reglamentē arī Koncernu likums.”

2. Aizstāt 36.panta otrajā daļā vārdus “vai reorganizāciju” ar vārdiem “reorganizāciju vai koncerna līguma slēgšanu”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 6.aprīlī.

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada aprīlī