Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"

 

Izdarīt likumā "Par mērījumu vienotību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 7.nr.; 1998, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 5.panta otrajā daļā vārdus "standartizācijas un".

2. 14.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Metroloģijas centrs ir valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību un atrodas Ekonomikas ministrijas pārziņā. Metroloģijas centra statūtus apstiprina ekonomikas ministrs.";

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) piedalīties reglamentētās metroloģijas normatīvo dokumentu izstrādāšanā;".

3. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Ekonomikas ministrs līdz 1999.gada 1.aprīlim apstiprina valsts bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" statūtus un iesniedz reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

2. Latvijas Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs darbojas līdz valsts bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā."

Pārejas noteikums

"Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 2 "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.)."

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 4.martā.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada 16.martā