Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums likumā "Par 1995.gada 12.jūnijā Luksemburgā parakstīto Eiropas līgumu"

Izdarīt likumā "Par 1995.gada 12.jūnijā Luksemburgā parakstīto Eiropas līgumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 3.nr.) šādu grozījumu:

Papildināt likumu ar 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Kārtību, kādā līdz apstiprināšanai Saeimā piemērojams Līguma ietvaros izveidotās Asociācijas padomes lēmums par grozījumiem Līguma 3.protokolā, nosaka Ministru kabinets, un ar šo likumu minētais lēmums tiek pieņemts un apstiprināts."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.485 "Grozījums likumā "Par 1995.gada 12.jūnijā Luksemburgā parakstīto Eiropas līgumu"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 388.nr.).

Likums stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 18.februārī.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada 9.martā