Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīgumu"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīgumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 35.nr.) šādu grozījumu:

Papildināt likumu ar 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Kārtību, kādā līdz apstiprināšanai Saeimā piemērojama Nolīguma ietvaros izveidotās Apvienotās komitejas rezolūcija par grozījumiem Nolīguma A protokolā, nosaka Ministru kabinets, un ar šo likumu minētā rezolūcija tiek pieņemta un apstiprināta."

Likums stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī.

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.481 "Grozījums likumā "Par LatvijasRepublikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīgumu"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 388.nr.).

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 18.februārī.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada 9.martā