Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 14.nr.) šādu grozījumu:

Papildināt likumu ar 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Kārtību, kādā līdz apstiprināšanai Saeimā piemērojams Līguma ietvaros izveidotās Apvienotās komitejas lēmums par grozījumiem Līguma 3.protokolā, nosaka Ministru kabinets, un ar šo likumu minētais lēmums tiek pieņemts un apstiprināts."

Likums stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.479 "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 388.nr.).

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 18.februārī.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada 9.martā