Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli"

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Šis likums piemērojams ar 2000.gada 1.janvāri attiecībā uz:

1) valsts budcetā ieskaitāmo privatizēto vai privatizējamo valsts vai pavaldību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nodokļu maksājumu pamatparādu kapitalizāciju, ko Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic Privatizācijas aģentūra;

2) privatizēto valsts vai pašvaldību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu pamatparādu kapitalizāciju, ko Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic Privatizācijas aģentūra;

3) privatizēto valsts vai pašvaldību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) zemes nodokļa maksājumu pamatparādu kapitalizāciju, ko Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic pašvaldības;

4) nodokļu samaksas termiņu pagarinājumiem."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 492 "Grozījums likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.).

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 4.martā.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada 12.martā