Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Īrestiesu likumā

 

Izdarīt Īrestiesu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Īrestiesas pilsētās izveidojamas līdz 1999.gada 31.decembrim un uzsāk darbu 2000.gada 1.janvārī.";

aizstāt 2.punktā skaitli "1999" ar skaitli "2000".

 

Likums stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 4.februārī.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada 17.februārī