Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumā par valsts robežas šķērsošanas vietām

 

1.pants. Grozījums 1995.gada 9.jūnijā Rīgā parakstītajā Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumā par valsts robecas ķērsoanas vietām (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 21.nr.) (turpmāk - Grozījums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Grozījums tiek izdarīts, veicot diplomātisko notu apmaiņu saskaņā ar šā likuma 1.pantā minētā nolīguma 6.panta otro daļu.

3.pants. Ārlietu ministrija nosūta Lietuvas Republikai diplomātisko notu, ar kuru apstiprina Latvijas Republikas piekrišanu papildināt šā likuma 1.pantā minētā nolīguma 1.pantu ar 6.18.punktu šādā redakcijā: "6.18. Zemgale - Latvijas Republika, Turmantas - Lietuvas Republika."

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

5.pants. Grozījums stājas spēkā diplomātiskajā notā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 11.februārī.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada 24.februārī