Saeima ir pieņēmusi unValsts

 

Saeima ir pieņēmusi unValsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības līgumu par ieguldījumu

savstarpēju veicināšanu un aizsardzību

 

1.pants. 1998.gada 7.jūlijā Singapūrā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības līgums par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 16.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 28.janvārī.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada 11.februārī