Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas valdības un Slovēnijas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

 

1.pants. 1998.gada 26.maijā Kopenhāgenā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Slovēnijas Republikas valdības nolīgums par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk - Nolīgums) un 1998.gada 26.maijā Kopenhāgenā parakstītais papildprotokols (turpmāk - Papildprotokols) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums un Papildprotokols latviešu valodā.

3.pants. Nolīgums un Papildprotokols stājas spēkā Nolīguma 18.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 28.janvārī.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada 11.februārī