Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Par Eiropas Konvenciju par terorisma apkarošanu

 

1.pants. 1977.gada 27.janvāra Eiropas Konvencija par terorisma apkarošanu (turpmāk - Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Saskaņā ar Konvencijas 10.pantu šķīrējtiesnesi pēc ģenerālprokurora ieteikuma ieceļ Ministru kabinets.

4.pants. Konvencija stājas spēkā tās 11.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 4.martā.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada 24.martā