Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Par 1984.gada Protokolu par grozījumiem Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju

 

1.pants. 1984.gada 10.maijā Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju (turpmāk - Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 4.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 28.janvārī.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada 11.februārī