Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

 

Par 1989.gada Protokolu par grozījumiem Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 56.pantā

1.pants. 1989.gada 6.oktobrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 56.pantā (turpmāk — Protokols ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 3.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 28.janvārī.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

 

Rīgā 1999.gada 11.februārī