Saeima ir pieņēmusi un Valsts

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Par Papildu protokolu Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijas dalībvalstu un

valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības - mieram", līgumam par

to bruņoto spēku statusu

1.pants. 1997.gada 19.decembrī Briselē parakstītais Papildu protokols

Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās

programmā "Partnerattiecības - mieram", līgumam par to bruņoto spēku

statusu (turpmāk - Papildu protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un

apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu

izsludināms Papildu protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Papildu protokols stājas spēkā tā V pantā noteiktajā laikā un

kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas

Vēstnesis".

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 4.martā.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada 24.martā